18.12.2015

Mõtteid XXII Euroopa Unemeditsiini Seltsi Kongressilt

Uni on pearoog elu pidusöögil…
“Macbeth” William Shakespeare

 

ESRS kongress Tallinnas

Euroopa Unemeditsiini Seltsi kahekümne teine kongress leidis aset möödunud septembris Tallinnas. See üritus tõi kokku üle 1500 delegaadi üle kogu maailma. Viis päeva väldanud kongressi käigus esitati uuringute tulemusi nii unemeditsiini baasteaduste, diganostika, ravisuundade ning krooniliste unehäirete seostest kardiovaskulaarsete, metaboolsete, neurokognitiivsete haigustega. Käeoleva ülevaate autorile pakkusid enim huvi unehäirete sotsiökonoomiline mõju, uneaegsete hingamishäirete uudsed ravisuunad ning unehäirete neurokognitiivsed tagajärjed.

 

Unehäirete otsesed ja kaudsed kulud medistsiinisüsteemile

Paul Jennum (Taani) selgitas insomnia, OSA, tsentraalse hüpersomnia (narkolepsia, idiopaatiline hüpersonia), une deprivatsiooni ning rahutute jalgade sündroomi sotsioökonoomilist mõju meditsiinisüsteemile tuues välja otsesed ja kaudsed kulutused meditsiinisüsteemile. Otsesed kulud seonduvad eelkõige pöördumistega esmatasandi arsti vastuvõtule, suunamised erialaspetsialistile, und soodustavate ravimite tarvitamise (retsepti ravimid ning käsimüügiravimid). Kaudsete kuludena hinnatakse töövõimetuse tõttu töölt puudumisi, töövõime langust, liiklusõnnetuste põhjustamist. Unehäiretega seotud otsesed ja kaudsed kulutused on võrreldavad teistele kroonilistele haigustele (hüpertensioon, diabeet) tehtavate kulutustega. Varasemad uuringud (Morin jt. 2009) insomnia osas on näidanud, et insomnia ravimata jätmine osutub kallimaks kui unetuse ravimine. Insomnia on kaasnevaks uneprobleemiks paljudel uneapnoe haigetel.

 

 Stimulatsiooniravi

Uneaegsete hingamishäirete uudsete ravisuundadena toodi välja teise põlvkonna nervus hypoglossuse stimulaltsioonravi. Winfried J. Randerath (Saksamaa) tõi välja võrdleva uuringu tulemused, mis näitasid, et mõõduka ülekaaluga (BMI kuni 32) kerge kuni keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe ravis on nervus hypoglossuse stimulaltsioonravi edukas, langetades apnoe-hüpopnoe indeksit normi tasemeni. Seejärel läbiviidud ühe nädala kestnud stimulaatorravi väljalülitamise käigus tõusis apnoehüpopne indeks ravieelsele tasemele tuues kaasa ka norskamise ja päevased uneapnoele tüüpilised sümptomid.

 

 Ravi medikamentidega

Intrigeerivaks osutus Jan Hedner’i (Rootsi) loeng teemal “Uneapnoe ravi võimalikkusest medikamentidega”. Lisaks PAPravile, intraoraalsetele vahenditele ning kirurgilise ravi suundadele tegeletakse ka uneapnoe medikamentoosse ravi uurimisega. Hetkel on probleemiks ebapiisavad uneapnoe fenotüübi uuringud, mistõttu sobivate loomkatsetega läbiviimine ning ka patsiendi gruppide loomine on raskendatud.

 

Päevane unisus

Uneapnoe olulise sümptomi päevase liigse unisuse diagnostika ning medikamentoosse ravi uurimisega tegeleb Bordeaux Ülikooli unekeskus. Uurijad tõid välja unehäirete, eeskätt uneapnoe haigete neurokognitiivseid häireid soodustavate päevase liigse unisuse ja väsimuse temaatika. Pierre Philip (Prantsusmaa) viitas uurimistulemustele, mille alusel peaks päevast liigset unisust ja väsimust hindama autojuhtimise simulatsioonkatses, mis võimalikult täpselt imiteeriks reaalset sõitmissituatsiooni. Teise uuringu tulemus samalt autorilt viitab liigse päevase unisusega patsientide efektiivsele medikamentoossele ravile modafiniiliga. Pierre Philip’i uuringugrupi töö viitab MWT (Maintenance of Wakefulness Test – Ärkvelpüsimise test) sisseviimise vajalikkusele liigse päevase unisuse ja väsimuse hindamisel. Nimetatud testi saab peatselt ka Eestis läbi viia.

 

Kokkuvõte

Kongress andis võimaluse diskuteerida erinevate unega seotud uurimissuundade üle, nagu unehäirete mõju erinevatele elanikkonna gruppidele: uneaegsed hingamishäired naistel, vanuritel; unehäirete mõju Parkinsoni tõve (REM-une aegne liigutushäire varase diagnostika olulisus), Alzheimer’i tõve arengus; unehäirete ja pahaloomuliste kasvajate vahelised seosed. Järgmine Euroopa Unemeditsiini Seltsi Kongress leiab aset Bolognas aastal 2016.

Artikli autor on Dr.Heisl Vaher.

09.09.2022

Unenõustaja hoiatab: nutiseadmega une jälgimisest võib välja kujuneda unehäire

Nutikellad on väärt abimehed, millega oma unemuutustel silma peal hoida. Samas tasub aga jälgida, et une monitoorimisest ei areneks välja ortosomnia – ebatervislik kinnisidee ideaalse une saavutamiseks. Mida ortosomnia...
Loe edasi
04.08.2022

Vastuvõttu alustab Marii Haak

Meie meeskonnaga on liitunud psühholoog, unenõustaja Marii Haak. Tema juurde on oodatud vastuvõtule kõik täiskasvanud, kellel on mured une ja ärevusega, probleemid suhetes, depressioon
Loe edasi
08.07.2022

Vastuvõttu alustab Inna Grišakova

Meie meeskonnaga on liitunud psühholoog, pereterapeut Inna Grišakova, kelle vastuvõttudele on oodatud eesti- ja venekeelsed inimesed (lapsed, noorukid, täiskasvanud) nii paari- ja pereteraapiasse kui ka individuaalsesse psühhoteraapiasse.
Loe edasi
10.06.2022

Vastuvõttu alustab Natalja Mizerova

Meie meeskonnaga on liitunud psühholoog ja toitumisterapeut Natalja Mizerova, kes tegeleb nii individuaalse kui ka paarinõustamisega ning toitumisteraapiaga.
Loe edasi