03.12.2015

Uni – teine elukuu kuni esimene eluaasta

Üldine uneaeg on 12-13 tundi. Esineb suur individuaalne varieeruvus unevajaduse osas: ööuni võiks kesta 9-10 tundi, uinakutele kuluda 3-4 tundi.
Uinakute sagedus väheneb kuni aastaseks saamiseni neljalt korralt ühele korrale. Uinakute kestus võiks olla 30 min kuni 2 tundi. Kuuendaks elukuuks magab enamik lapsi 2 korda päevas. Hommikune uinak on pikem.

 

Und mõjutavad tegurid ja areng

Mõned arengu verstapostid (näiteks keeramine-pööramine, roomamine, püstitõusmine, kõndimaminek jne.) kipuvad unerütmi muutma ja öised ärkamised võivad sageneda. Peale kuuendat elukuud hakkab laps võõrastama. Lapse eraldamine vanemast/vanematest raskendab magamajäämist ning suurendab ärkamiste arvu öösel.
Uneaegade kinnistumine algab kuuendal elunädalal ja võib paigas olla kolmandaks elukuuks. Peale kuuendat elukuud on lapsed võimelised magama katkematult südaööst kuni kella viieni hommikul. Sel juhul ei ole vanemate sekkumised vajalikud. 60-80% lastest on üheksandal kuul võimelised öösel katkematult magama.

 

Lapsevanema roll unerütmi kujundamisel

Teise ja kaheteistkümnenda elukuu vahel on mõttekas teadlikult arendada lapse eneserahustusvõimet. Une regulatsioon hakkab arenema 12 elunädala paiku. See tähendab, et laps on võimeline ise magama jääma nii ööune alguses kui ka öiste lühidate ärkamiste korral. Kindel rütm ning uneajale eelnevad ja sellega seostuvad tegevused võiks olla paigas ka juba kolmandaks elukuuks.
Alla üheaastase lapse emad peaksid kasutama lapse uinakuaega ka ise puhkamiseks.

 

Öised ärkamised

Selles vanuses esineb tihti öiseid ärkamisi. Need on seotud normaalse une rütmilisusega, mil uneperioodid vahelduvad lühiajaliste ärkamistega. Normaalseks peetakse 2-6 ärkamist öö jooksul. Lapsed jaotuvad kahte gruppi: iserahunejad ja mitte-iserahunejad. Iserahunejad ärkavad lühidalt ning suudavad koheselt uinuda. Selline võime võib olla seotud praktikaga panna laps magama unisena, kuid mitte üleväsinuna. Üleväsinud lastel esineb öiseid pikemaid ärkamisi rohkem.
Kas vanemad peaksid lapse öiste ärkamiste puhul kohe reageerima? Kiirelt “appi ruttavad” vanemad tekitavad öise treenitud nutja. Nii ööune kui ka uinakute ajal võib rahunemiseks lapsele pakkuda tuttavaid unega seonduvaid esemeid näiteks lutt, sõlme keeratud riidelapp. Samas ei soovita tekitada öist toitmisharjumust või lapse enda kõrvale voodisse magama võtmist.

 

Öine söötmine

Peale kuuendat elukuud ei ole öine söötmine enam füsioloogiliselt vajalik ega paranda ka ööune kvaliteeti. Juhul kui söömine assotsieerub magamaminekuga võib laps eeldada sarnast käitumismustrit ka öiste ärkamiste ja uuesti magama jäämisega – seega on tegemist nö. õpitud näljaga. Öine söötmine võib soodustada ka märgatest mähkmetest tingitud ebamugavustunnet. Lisaks soodustab öösel pakutud toit hambakaariese teket.

Luti kasutamine

Luti kasutamise osas ollakse erinevatel seisukohtadel. Osad uurijad leiavad, et tegemist on pikaajalise harjumusega, millest on raske last vabastada. Lisaks peab lapsevanem öösel sekkuma, et lutti voodist leida. Samas on AAP (American Academy of Pediatrics) 2005a. juhtnöörides kirjas, et luti kasutamine vähendab väikelaste äkksurma riski.

25.05.2022

Vastuvõttu alustab Meeri Kompus

Meie meeskonnaga on liitunud logopeed Meeri Kompus, kes tegeleb hääle- või neelamishäirete, kõnevoolavuse probleemide, haiguse tagajärjel tekkinud kõnepuude või müofunktsionaalsetest häiretest tingitud hääldusprobleemidega.
Loe edasi
23.05.2022

Eesti Töötukassa koostööpartner

Oleme alates 19.05.2022 Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner Tallinnas. Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr. SRT000211
Loe edasi
12.05.2022

Vastuvõttu alustab Lagle Reinup

Meie meeskonnaga ühineb psühholoog Lagle Reinup, kes töötab igapäevaselt laste, noorukite ja täiskasvanutega, pakkudes nii individuaalset teraapiat kui perenõustamist.
Loe edasi
02.03.2022

Ootame enda tiimi psühhoterapeuti, füsioterapeuti, psühholoogi ja tegevusterapeuti

Oled meie tiimi oodatud, kui Sind sütitab võimalus kujundada edulugu arenevas meditsiinivaldkonnas ja omad tahet panustada inimeste tervise edendamisele ning heaolu parandamisele.
Loe edasi