10.03.2020

Uni ja vaimne heaolu

Viimastel aastatel on üha enam hakatud rääkima unepuuduse ja füüsilise tervise seostest. Näiteks on nüüdseks väga selged seosed unepuuduse ja südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski suurenemise vahel. Kuigi kehalise tervise probleemid võivad esmapilgul tunduda olulisemad kui vaimse tervise hoidmine, siis tegelikult mõjutavad mõlemad meid olulisel määral. Seega on oluline anda endast maksimum ka vaimse heaolu eest hoolitsedes.

Uni on vaimse heaoluga seotud väga mitmel viisil. Kuigi võib tunduda, etHea Une Keskus-blog-REM-uni-600x400 une ajal ei toimu kehas ega ajus suurt midagi, siis tegelikkuses tegeleb aju une ajal mitmete kvaliteetseks eluks vajalike protsessidega. Näiteks toimub une ajal mälestuste salvestamine pikaajalisse mällu. Teadvustatud informatsiooni (faktiteadmised, nt mis on uue töökaaslase nimi) salvestamine toimub eelkõige sügava une faasis. REM uni vastutab põhiliselt mitteteadvustatud informatsiooni (automaatsed tegevused, nt kuidas sõita jalgrattaga) säilimise eest. Kui une kvaliteet või sügavus on häiritud, siis on tõenäoline, et ühte või mõlemat unefaasi jääb vajaka ning sellest tulenevad ka meie igapäevased mäluprobleemid.

Lisaks salvestussüsteemi töö häirimisele mõjutab unepuudus mälu ka läbi tähelepanuprobleemide tekkimise. Nimelt on üks unepuuduse esimesi tagajärgi tähelepanuvõime halvenemine. Uuringud on näidanud, et juba üks unepuuduses öö mõjutab meie tähelepanu- ja reaktsioonivõimet sarnaselt kergele joobele. Kui me ei suuda keskenduda, siis on ka väga raske uut infot üles korjata ning olemasolevat infot analüüsida. Seega on uni äärmiselt oluline õppuritele, aga ka kõigile neile, kelle päevatööks on uue info omandamine.

Teine oluline valdkond, mida uni oluliselt mõjutab, on emotsionaalne toimetulek. Jällegi võib juba üksikute ebakvaliteetsete ööde tagajärjel märgata selles vallas muutusi. Unepuudus kipub võimendama eelkõige negatiivseid emotsioone, seega pärast magamata öid esineb sageli tavapärasest enam ärrituvust, kurvameelsust ja ärevust. Antud muutused tulenevad osaliselt juba eelpool mainitud kognitiivsetest probleemidest – kui me ei suuda efektiivselt mõelda, siis ei suuda me ka efektiivselt (emotsionaalseid) probleeme lahendada. Lisaks sellele on aga unepuuduse emotsionaalsete tagajärgede põhjuseks ka spetsiifilised neurokeemilised muutused aju emotsiooniringetes.

Lühiajaliselt ei pruugi tagajärjed olla väga tõsised ning võivad piirduda eesoleva ettekande pärast tavapärasest rohkem muretsemise või kaaslasega nääklemisega, kuid pikemaajaliselt võib unepuudus viia mitmete raskemate vaimse tervise probleemideni nagu depressioon või ärevushäired. Nii meeleolu- kui ärevushäired esinevad väga tihti koos unehäiretega ning depressiooni puhul on unehäired ka välja toodud ühe võimaliku eraldiseisva sümptomina. Antud koosesinemine tekitab omamoodi ringi, kus uneprobleemid ei lase end emotsionaalselt hästi tunda, kuid emotsionaalsed probleemid ei lase magada.

Enamike inimeste puhul piisab õnneks hea unekvaliteedi saavutamiseks põhiliste unehügieeni soovituste järgimisest. Näiteks on väga oluline hoida enam-vähem regulaarset unegraafikut, hoiduda pikkadest päevastest uinakutest ning stimuleerivatest ainetest ja tegevustest õhtusel ajal. Teatud osa inimeste jaoks, kes kannatavad mõne unehäire all, võib uneprobleemist lahti saamine olla keerulisem ning vajada spetsiifilist ravi. Sellisel juhul on mõistlik pöörduda perearsti vastuvõtule, kelle pädevuses on selgitada välja uneprobleemi taust ning vajadusel suunata inimene unespetsialisti juurde.

Teksti koostanud Krista Peet

25.05.2022

Vastuvõttu alustab Meeri Kompus

Meie meeskonnaga on liitunud logopeed Meeri Kompus, kes tegeleb hääle- või neelamishäirete, kõnevoolavuse probleemide, haiguse tagajärjel tekkinud kõnepuude või müofunktsionaalsetest häiretest tingitud hääldusprobleemidega.
Loe edasi
23.05.2022

Eesti Töötukassa koostööpartner

Oleme alates 19.05.2022 Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner Tallinnas. Sotsiaalkindlustusameti tegevusluba nr. SRT000211
Loe edasi
12.05.2022

Vastuvõttu alustab Lagle Reinup

Meie meeskonnaga ühineb psühholoog Lagle Reinup, kes töötab igapäevaselt laste, noorukite ja täiskasvanutega, pakkudes nii individuaalset teraapiat kui perenõustamist.
Loe edasi
02.03.2022

Ootame enda tiimi psühhoterapeuti, füsioterapeuti, psühholoogi ja tegevusterapeuti

Oled meie tiimi oodatud, kui Sind sütitab võimalus kujundada edulugu arenevas meditsiinivaldkonnas ja omad tahet panustada inimeste tervise edendamisele ning heaolu parandamisele.
Loe edasi