Uneaegsete hingamishäirete ravi PAP seadmega

Mis on PAP ravi?

Ravi positiivrõhu seadmega (PAP ravi) on kõige levinum ja efektiivsem ravimeetod uneapnoe puhul. Ravi edukuse tagab hea koostöö unekeskuse ja patsiendi vahel. Patsient asetab ööseks näole nina või nina-suu maski, mille kaudu juhitakse hingamisteedesse sobiva rõhuga hingamisteid avatuna hoidev õhk.

PAP ravi aparatuur on pidevas arengus suurendamaks kasutusmugavust määravaid näitajaid. Kodus magatud öö tulemusi on võimalik unekeskuses jälgida üle pilvesüsteemi (Interneti kaudu) kohe pärast patsiendi ärkamist. Nii saab uneõde teha jooksvalt vajalikke muudatusi raviseadmes ja nõustada haiget telefoni teel.

Kuna ninahingamise takistus halvendab PAP ravi edukust, siis peab kõrva – nina – kurguarst patsiendi alati eelnevalt üle vaatama. Ninahingamise takistust parandatakse ninna pihustatavate ravimitega või operatsiooni teel.

Teatud osa patsientidest ei talu PAP seadet, kuid uneapnoe puhul on see ravi eluaegne. Sel juhul on norskamise ning kerge ja keskmise raskusastmega uneapnoe puhul efektiivseteks ravimeetoditeks suusisene seade ehk n.-ö. “hambaklamber” ja/või kirurgiline ülemiste hingamisteede laiendamine.

PAP ravi PAP-ravi seade
Pap ravi
Registreeri vastuvõtuaeg