Unearsti vastuvõtt

Unearst – esmane konsultatsioon

Esmasel konsultatsioonil tutvub unearst patsiendi senise tervisliku seisundi ja kaebustega ning kaardistab võimalikud sümptomid. Arst teostab vajalikus ulatuses patsiendi läbivaatuse ja võib suunata patsiendi uuringutele või täiendavate spetsialistide vastuvõttudele (nt unenõustaja, psühholoog või kõrva-nina-kurguarst).

Visiidile tulles võiks inimene olla valmistunud selleks, et unearstil on vaja täpsustada unega seotud harjumustesse puutuvat. Sealhulgas esitatakse küsimusi magamamineku ja ärkamise kellaaegade, öiste ärkamiste ning mitmete teiste unekäitumiste kohta.

Sümptomite ulatuse ja sügavuse täpsustamiseks võib arst paluda patsiendil kodus või keskuses küsimustikke ja unepäevikut täita. Kui kasutatavad küsimustikud sõltuvad probleemidest, siis unepäeviku saab tutvumiseks kohe alla laadida.

Korduvvisiidid

Sageli ei ole ühekordne unearsti vastuvõtt piisav. Kui määratud uuringute ja ravi tulemus ei ole selline, nagu oodatud, võib minna vaja korduvvisiite. Mitmel juhul pöördutaksegi seetõttu unearsti vastuvõtule kokkuleppe kohaselt mitmel korral, näiteks:

  • seisundi jälgimiseks;
  • uuringutulemuste selgitamiseks ja edasiste soovituste saamiseks;
  • ravimi/ravi mõju jälgimiseks.

Parima ravitulemuse saavutamiseks võib patsiendil olla vaja ka kodus raviülesandeid täita.

Vajadusel mõõdab unearst patsiendi vererõhku
Registreeri vastuvõtuaeg